Manueeltherapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is het beïnvloeden van de functie van gewrichten en wervels, door middel van manuele (met de hand) technieken. Gewrichten die te stijf zijn (te weinig mobiliteit) of verkeerd bewegen, kunnen worden gemobiliseerd en gemanipuleerd door het gewrichtskapsel soepeler te maken of de bewegingsrichting te verbeteren. Dit gebeurt door de botstukken of wervels in een bepaalde richting te drukken. Soms is hierbij een krakend geluid hoorbaar, vandaar dat het in de volksmond ‘ kraken’ genoemd wordt.

Is manuele therapie beter dan ‘gewone’ fysiotherapie?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat manuele therapie een soort ‘super therapie’ is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat manuele therapie als zelfstandige therapie niet effectief is. Ook de richtlijnen van het KNGF geven aan dat manuele therapie alleen niet effectief en niet zinvol is. Manuele technieken zijn een zeer waardevolle toevoeging als onderdeel van een totale aanpak.

Manuele therapie bij Fysio-Mobiel

Bij Fysio-mobiel is manuele therapie altijd een onderdeel van een totaal aanpak. Manuele technieken zijn een vast onderdeel van de Fysio-mobiel. Manuele technieken gecombineerd met ‘myofasciale technieken’ volgens onder andere Buthler, gerichte oefeningen ter bevordering van de activiteiten in het dagelijks leven geven het beste resultaat bij gewrichts en spierklachten. Ik heb daarvoor de Master of Science-opleiding voor manueeltherapie aan de Vrije Universiteit Brussel gevolgd. Ook met een speciale verwijzing voor manuele therapie van uw arts kunt u bij mij terecht.