Huilbabies

Kinder-manuele therapie

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motorische ontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Is de baby een “huilbaby”, dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-SYNDROOM.

Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels. De kinder- manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt alszodanig “VOORWAARDESCHEPPEND” in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.

Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden (soms jaren) daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn.

Voor meer informatie kunt u deze site raadplegen:

http://www.kiss-kinderen.nl/

Meer informatie en een vragenlijst vind u hier:

Algemene folder KISS

vragenlijst KISS