Vergoedingen fysiotherapie

Wanneer u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt fysiotherapie geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed. Het is raadzaam uw polis of uw verzekering te raadplegen voor de vergoedingen. Voor vergoedingen die onder de aanvullende verzekering vallen, geldt geen eigen risico.

Zorgverzekeraars stellen fysiotherapeuten in ruil voor een declaratieovereenkomst de mogelijkheid om direct bij hen te kunnen declareren. Maar ze hebben allemaal verschillende en jaarlijks veranderende eisen. Die belemmeren mij bij mijn streven u de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden.

Bovendien leidt dit declareren bij mij tot een steeds hogere administratieve belasting. Deze tijd gebruik ik liever voor de behandeling van uw klachten. Ook houden ze bij de door hun gedicteerde tarieven geen rekening met het feit, dat het vaak zinvoller is per keer een uur per behandeling te gebruiken, in plaats van gehaast het te proberen in een half uur onder te brengen.

Om deze redenen heb ik er daarom bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. U dient elke zitting daarom contant of met uw pinpas te betalen.

Screening                                                                                   € 14,00
Intake en onderzoek na screening                                        € 29,00
Intake en onderzoek na verwijzing                                       € 41,50
Zitting Fysiotherapie per half uur                                         € 29,00
Lange zitting Fysiotherapie voor complexe zorgvragen   € 41,60
Zitting Manuele therapie per half uur                                  € 37,00
Zitting kinder-manuele therapie                                           € 37,00
Dry Needling                                                                            € 29,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                             € 54,00
Toeslag voor uitbehandeling                                                 € 11,50
Eenvoudige, korte rapporten                                                € 30,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten                   € 50,00
Niet nagekomen afspraak                                                     100%